Nieuws & blog

Verklein de winkel, vergroot de omzet

Ik las deze week op de site van CBW-Mitex een artikel met als kop ‘Woonbranche moet zich aanpassen aan nieuwe realiteit’. In het artikel wijst de branchevereniging op de noodzaak van ‘een andere inrichting van het winkellandschap’ en dat betekent onder meer minder vloeroppervlak en kleinere winkels. Er wordt geciteerd uit een bericht van de site RetailNews waarin Dirk Mulder, sectormanager Retail bij ING zegt: ‘Winkeliers kunnen meer onderscheidend vermogen creëren door zich met kleinere winkels te specialiseren in een specifieke stijl.’

Bankbobo
CBW-Mitex ziet daar wel wat in, maar stelt dat er veel meer moet gebeuren en besluit het bericht met de conclusie: ‘Om tot een meer vraaggericht winkellandschap te komen zullen knelpunten echter moeten worden opgelost. Allereerst is een betere coördinatie wenselijk tussen lokale en regionale overheden, brancheorganisaties, vastgoedbeheerders en winkeliers (online en offline). Daarnaast wordt van alle partijen een andere manier van denken gevraagd waarbij creativiteit, innovatie en out-of the box denken voorop staan.’ Of deze volzinnen van CBW-Mitex komen of dat zij die bankbobo aanhalen, weet ik niet, maar het zijn van die algemene uitspraken waar je weinig tegenin kunt brengen, maar niets mee kan.

Out of the box
Dat ‘out-of-the-box’ denken irriteert mij nog het meest. Velen roepen dat, maar wat bedoel je er mee, denk ik dan. Of dat vraag ik rechtstreeks. Dan wordt het even stil want bijna iedereen zit gevangen in zijn eigen doosje, groot of klein en kan helemaal niet uit zijn eigen box komen. Neem bijvoorbeeld het begrip winkelverkleining. Leuk bedacht, maar hoe geef je dat vorm als je een megazaak hebt? Gewoon een deel afsluiten? Leegruimen? Ik denk dat juist een grote zaak moet kijken hoe de ruimte beter besteed kan worden.

Hufterproof meubelen
Een meubelzaak met lift kan bijvoorbeeld de bovenste verdieping ontruimen en er een indoor crossparadijs voor scootmobielen van maken waar bejaarden zich kunnen uitleven. Na gedane arbeid is het verplicht rusten in de opgestelde sta-op fauteuils en kan de verkoper vol aan de bak. Want reken maar dat die oudjes die fauteuils heerlijk vinden. Of maak een complete etage leeg en laat jongeren daar hun ideale kamers inrichten. Zorg voor een aantal hufterproof bedden, kasten, zitmeubelen, tafels en andere producten en laat de jongeren lekker schuiven. Van tevoren is een selectie gemaakt door via social media jongeren hun ideale kamer digitaal te laten ontwerpen waarbij leeftijdgenoten bepaald hebben wie zijn virtuele kamer fysiek mag realiseren in de winkel. Desnoods doet u als retailer dat een paar keer per jaar en gaat de beste kamer (meeste stemmen) in werkelijkheid naar die winnende jongere.

Gebruik social media
Zo krijg je jong en oud naar de winkel, een hoop geklets, rumoer, aanloop en ongetwijfeld verkoop. Nodig families uit om, via de eigen site en social media, aan te wijzen wat de beste familiebank is in de winkel. Om dat te bewijzen moeten die families zelf op zaterdag of koopavond die bank gaan verkopen. Voordeel voor de retailer: de families doen hun stinkende best om hun gelijk te bewijzen (‘wij weten wat de ideale gezinsbank is’), mensen gaan nadenken over hun meubilair, het scheelt in de verkoopkosten en u krijgt een hoop publiciteit.

Plaatsing webcam
Wilt u toch het vloeroppervlak verkleinen omdat CBW-Mitex dat zegt? Timmer een paar studentenkamers in de winkel, laat studenten er slapen (webcam aanwezig) en de dag erna moeten zij verplicht op social media rondtetteren dat zij lekker hebben geslapen op matras x of bed y. Andere mogelijkheden om uw verkoopvloeroppervlak te verkleinen? Creëer op de begane grond een afhaalcentrum voor de grotere internetbestellingen die niet bij AH of het postkantoor kunnen worden opgehaald, maar wel in de auto passen. Of laat een meubelstoffeerder in de winkel werken, dus met complete en zichtbare werkplaats. Hij weg uit zijn garage, u pronkt met ‘beleving’ en ‘ambacht’ in de winkel.

Verkleinen = vergroten
Dit is geen out-of-the-box denken, maar vanuit de box denken, vanuit de bestaande situatie. Laat die bankjongens en branchemeisjes maar lekker roepen – als winkelier moet u het toch allemaal zelf doen. Misschien moet je de oproep tot winkelverkleining gewoon wat aanpassen: Verklein de vérkoopoppervlakte en vergroot uw kansen.

Aribert Guiking

<< Ga terug naar de vorige pagina

Add to Facebook Tweet This