Nieuws & blog

Detailhandel Nederland wil ontheffing voor betaling sociale premies

Winkeliers moeten tijdelijk vrijgesteld worden voor het betalen van een aantal sociale premies. Gebeurt dat niet, dan zullen veel winkeliers failliet gaan, zegt Detailhandel Nederland.

Sander van Golberdinge, directeur van Detailhandel Nederland, pleit voor de terugkeer van een ‘kleine baan regeling’, zoals die ook in 2010 en 2011 bestond. Hij wil zo snel mogelijk met minister Asscher van Sociale Zaken en minister Kamp van Economische Zaken om de tafel om dit te realiseren. ‘Wij zouden graag zien dat vooral voor jonge mensen die in winkels werken een vrijstelling wordt verleend voor het betalen van arbeidsongeschiktheid- of AOW-, werkloosheidpremie. Juist omdat jongeren daar geen prijs op stellen omdat ze bijvoorbeeld nog op school zitten of een leer- werktraject ingaan.’

Reddingsboei
Vrijstelling voor het betalen van sociale premies zou winkeliers 0,25% van de loonsom besparen. Per werknemer zou dat enkele honderden euro’s per jaar schelen en voor winkeliers met veel personeel kan dat de benodigde reddingsboei zijn, denkt Van Golberdinge. Want nu de economische omstandigheden sinds de stopzetting van de regeling verder zijn verslechterd, vindt Detailhandel Nederland nieuw overheidsingrijpen noodzakelijk. Van Golderberdinge wil zelfs dat de lastenverlichting mag worden uitgebreid naar werknemers ouder dan 23 jaar.

CBW-Mitex
Branchevereniging CBW-Mitex steunt het pleidooi van Detailhandel Nederland van harte. Voorzitter Jan Meerman zicht dicht bij het vuur. Want naast zijn voorzitterschap bin CBW-Mitex is hij ook voorzitter van Detailhandel Nederland. Detailhandel Nederland is de koepelorganisatie en spreekbuis van de winkeliers van Nederland.

<< Ga terug naar de vorige pagina

Add to Facebook Tweet This